วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2567

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ณ ลานกีฬาศาลพระหลักเมือง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยมีการประกวดด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ Marching Street Parade และ Concert Marching Arts โดยมีวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดฯ จำนวน 16 ทีม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภท Marching Street Parade และ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Concert Marching Arts

ดูผลการประกวดได้ที่ คลิกที่นี่ข่าวสมาคมฯ

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่

https://mbat.or.th/news

ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbat

วงโยธวาทิต           วงโยธวาทิต

ประชาสัมพันธ์

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต