ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมชม
การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567
27-28 เมษายน 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต


ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมชม
การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567
13 ตุลาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมชม
การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2567
6-8 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดปราจีนบุรี


ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมชม
การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2567
25-27 ตุลาคม 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา


ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมชม
การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
18-21 ธันวาคม 2567 ณ จังหวัดศรีสะเกษติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

วงโยธวาทิต           วงโยธวาทิต

ประชาสัมพันธ์

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต