วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต

การหารือความร่วมมือด้านวงโยฯ ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

นายโกสินทร์ สืบประสืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย โดย HAFIZ RIDHUAN BIN MD. DAUD Principal Assistant Director Sports, Co-Curricular & Arts Division, Ministry of Education Malaysia โดยได้มีการหารือในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมวงโยธวาทิตทั้งสองประเทศและการพัฒนาวงโยธวาทิตร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนและผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตทั้งสองประเทศต่อไปข่าวสมาคมฯ

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่

https://mbat.or.th/news

ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbat

วงโยธวาทิต           วงโยธวาทิต

ประชาสัมพันธ์

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต