วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต

งานแถลงข่าวประกาศความพร้อม การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

งานแถลงข่าวประกาศความพร้อม การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช โดยมี ผู้ร่วมแถงข่าว ได้แก่ นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย นายกฤษฎา กองสวรรค์ อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ในจังหวัดนครราชสีมา นายศตพล จิรกฤตกุลธน ผู้อำนวยการ ศูนย์วงโยธวาทิตจังหวันครราชสีมา นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2566 ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช โดยในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 137 ทีมจากทั่วประเทศ และวันที่ 25 พฤศจิกายน จะเป็นการแข่งขันเฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้มีเวทีแสดงศักยภาพในทุกระดับชั้น โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ประกาศถึงความพร้อมเพื่อเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

รายละเอียดและตารางการประกวดฯ ได้ที่ bct.or.th/tarang


ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่




ข่าวสมาคมฯ

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่

https://mbat.or.th/news

ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

วงโยธวาทิต           วงโยธวาทิต

ประชาสัมพันธ์

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต