วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต

การประกวดวงโยธวาทิตภาคใต้ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ กรมพลศึกษาและสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดวงโยธวาทิตภาคใต้ ประจำปี 2566 (PSU Trang Marching Band Contest) ขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 9 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยเป็นการประกวดประเภท Concert Marching Arts ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย สมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย Asian Marching Band Confederation และระบบการตัดสินโดยองค์การวงโยธวาทิตโลก World Marching Band Organization มีผลการประกวดดังนี้

รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ได้รับระดับความสามารถ ทอง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับระดับความสามารถ ทอง
โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับระดับความสามารถ ทอง
โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา ได้รับระดับความสามารถ ทอง
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับระดับความสามารถ ทอง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุ งได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนเสาธงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับระดับความสามารถ ทองแดง

รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี จังหวัดสงขลา ได้รับระดับความสามารถ ทอง
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จังหวัดตรัง ได้รับระดับความสามารถ ทอง
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนวัดนานอน จังหวัดตรัง ได้รับระดับความสามารถ เงิน

รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับระดับความสามารถ ทอง
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับระดับความสามารถ เงิน
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับระดับความสามารถ เงินง

ดูผลการประกวดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ข่าวสมาคมฯ

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่

https://mbat.or.th/news

ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

วงโยธวาทิต           วงโยธวาทิต

ประชาสัมพันธ์

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต